Tag: Stratejik Hedefler


k 16121224 e yatirim

Stratejik Planlama Adımları

Stratejik Planlama Kurumsal stratejik planların oluşturulmasında önemli adımlar yedi basamakta tanımlanabilir. En önemli nokta planlama süreçlerinin tüm paydaşların veya paydaş temsilcilerinin katılımıyla ve ortak akıl yöntemleriyle yürütülmesidir, üst yönetim ve kurullar strateji metnine son şeklini verirler. Stratejik planlar iç ve dış dinamiklerdeki değişimler çerçevesinde belli aralıklarla...

Yazıyı Gör