Tag: Reklam


Sosyal Medya Reklam Verme

Sosyal Medya Reklam Verme

Sosyal medya; adının da yaptığı çağrışımla sosyal hayatı medya –radyo, televizyon, internet, gazete- aracılığıyla paylaşma bağlamında hayatımızda oldukça büyük yere sahip olan bir iletişim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşantımızın merkezinde yer verdiğimiz bu iletişim ve paylaşım aracının firmalar ve kişilerin reklam ihtiyaçları üzerindeki etkisi...

Yazıyı Gör