Sosyal Medya Başarısının Bileşenleri

sosyal medya

Sosyal medya platformları web tasarım çalışmalarının en verimli ve hızlı şekilde duyurulabileceği platformlardır.

Marka konumlandırma ve içerik stratejileri üzerine yapılan çalışmaların hepsinin günümüz dinamikleri ile viralleşebilmesi için sosyal medya gücüne ihtiyacı vardır. Marka başarılarının şekillenmesinde etkili olan sosyal platformların her bir bileşenin etkili bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

Yaratıcı Kampanyalar

Sosyal medya kampanyaları aracılığıyla zengin marka tecrübesi oluşturmak tüketici ile olan etkileşimi arttırmaktadır. Bu tür tecrübeler markalara sadık tüketicilerin oluşmasında da oldukça etkilidir.

Strateji & Veri

Amaç doğrultusunda geliştirilen sosyal medya stratejileri Var olan, Düzenlenen ve Ücret Ödenen kampanyalardan elde edilen verilerle harmanlanan bilgiler ile gerçek ve ölçülebilir bir pazarlama başarısını oluşturmaktadır.

Operasyonel Planlama

İç yapıları ve sosyal servisleri oluşturmak için tüketicilerle ortak hareket etmek gerekmektedir. Bu nedenle tüketici analizlerini başarılı bir şekilde yapmak önemlidir.

Etkileşime Geçme

İletişim ağı oluşturmak ve bunun üzerinden müşteriyi dinlemek, müşteri verisi elde etmek, rakiplerin iletişim sistemlerini incelemek ve bire bir tüketici iletişim kanalları oluşturmak markanın istenen hareketleri özgürce yapmasını sağlar. Ayrıca iletişim ağı oluşturma hareketlerinin tüketiciler tarafından desteklenmesinin önünü açar.

İçerik Geliştirme & Prodüksiyon

Sosyal medya platformlarının verileri ve amaçları doğrultusunda marka hikayesi merkezli video, görsel ve VR içerik oluşturma tek bir marka amacı altından farklı sosyal iletişim yeteneklerini kullanarak tüketiciye ulaşmaktır.

Topluluk Oluşturma & Kanal Yönetimi

Çeşitli kanallar üzerinden aktif, etkileşimde olan, iletişime açık ve sürdürülebilir bir topluluk oluşturma bütün kanallar üzerinde uzun süreli başarı elde etmenin en önemli anahtarlarından birisidir. Sürekliliği olan çalışmalar tüketiciler üzerinde sadakat etkisi yaratır.

Etkinlik Oluşturma

Dijital etkinlik pazarlaması için sosyal medya stratejileri geliştirmek, etkinlik öncesinde, süresince ve sonrasında etkileşimi devam ettirmek ve iletişimi üst seviyede tutmak amaçlanan hedeflerin başında gelmektedir.

Sosyal Reklam

Ulaşılabilirliği arttırmak ve istenilen tüketici etkileşimi seviyesine ulaşmak için ücretli reklam stratejileri geliştirmek  sosyal medya varlığında önemli noktalardan bir tanesidir.

Analiz ve Rapor

Yapılmış olan aktiviteleri dijital ekosistemden takip ederek gerçek zamanlı veriler ile bu aktiviteleri optimize hale getirerek gelecek dönem stratejilerinde fayda sağlamak amaçlanır.

Sosyal Medyada Paylaş

Peki Siz Bu Konuda Ne Düşünüyorsunuz?